GDPR

Zpracování osobních údajů

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů svolujete, aby společnost Consultoria de Proyectos e Inversiones MTSpain SL, se sídlem c/ Marqués de Encinares, 13 bajo, ES-28029 Madrid (Španělsko), DIČ: B88455308, zapsaná v madridském obchodním rejstříku (dále jen „Správce“) v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů zpracovávala tyto vaše osobní údaje: jméno a příjmení, email a telefonní číslo, Zmíněné osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí marketingových služeb a Správce je bude zpracovávat po dobu 2 let.

S výše uvedeným zpracováním vyjmenovaných osobních údajů udělujete svůj výslovný a informovaný souhlas, který ale můžete vzít kdykoliv zpět. Stačí například zaslat email na adresu info@mtspain.cz nebo dopis na adresu společnosti Consultoria de Proyectos e Inversiones MTSpain SL, se sídlem c/ Marqués de Encinares, 13 bajo, ES-28029 Madrid (Španělsko).

Podle zmíněného nařízení GDPR o ochraně osobních údajů máte právo vzít svůj souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás zprávy o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení důvodu a zpracování osobních údajů, požádat o přístup k těmto údajům, které můžete opravit nebo aktualizovat, požadovat po nás smazání svých osobních údajů, obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít pochybnosti o dodržování povinností se zpracováním osobních údajů z naší strany.